รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.(พ.)ชาญวิทย์ พ่อค้าช้าง (โป๊ยเซียน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 42
อีเมล์ : chanwitporkachang@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย
ตำแหน่ง : จนท.งบประมาณและแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: พล.ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2565,14:42 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.57.123


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล