รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ยุพา พุ่มโพธิ์งาม (นุ้ย/ยุ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 31
อีเมล์ : ms.yupha1981@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักพระราชวัง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ๒
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ประจำการที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 พ.ค. 2565,23:33 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.237.110


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล