รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพรินทร์ หอมกลิ่น (หนิง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 33
อีเมล์ : ning-kui@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์ สปิริต ออน ทัวร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผช.บัญชี
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ก.ค. 2563,14:21 น.   หมายเลขไอพี : 184.82.229.251


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล