หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook

ข่าวสารการศึกษาจำนวนผู้เข้าชม

Banner


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา นำโดยทีมงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาให้กับพี่ ม.6 เเละน้อง ม.3 โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้พี่ๆร่วมกันทำก่อนจากกันทั้งน้องบูมพี่/กิจกรรมฐานต่างๆ/กิจกรรม VTRระลึกความหลัง/กิจกรรมผูกข้อมือ ฯลฯ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา