10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด '60

โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ...

อ่านต่อ.. »


นิเทศติดตามผลการดำเนินงานฯ

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ให้เกียรติมาติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และให้คำแนะนำในการบริหารงานต่อไป ...

อ่านต่อ.. »


วันครู'61

ณ หอประชุมโรงเรียนกุยุบุรีวิทยา

อ่านต่อ.. »


HYN'61

งานกิจกรรมนักเรียนและคณะสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง กิจกรรมนันทนาการ ดนตรีสดจากศิษย์เก่าและปัจจุบัน การจับของขวัญ...

อ่านต่อ.. »


Christmas Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดง มอบรางวัล และการแสดง...

อ่านต่อ.. »


เลือกตั้ง ประธานนักเรียน '61

งานสภานักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ...

อ่านต่อ.. »


วันสำคัญของชาติ #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 4 ธ.ค. 60 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของชาติ คือ 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมส่งกำลังใจให้พี่ตูน #ก้าวคนละก้าว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมให้กำลังใจพี่ตูนและทีมงานก้าวคนละก้าว บริเวณหน้าโรงเรียนกุยบุรีวิทยา โดยมีการเล่นดนตรีสด ทำป้ายต้อนรับ(handmade) บนสะพา...

อ่านต่อ.. »


วันลอยกระทอง'60

งานกิจกรรมนักเรียนและงานสภานักเรียน โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น วันที่ 3 พ.ย. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดการแต่งก...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนฯ 1/60

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบผลการเรียน และจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา