ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
ประกาศผลการประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 65
การประมูลจำหน่ายสินค้าในสวัสดิการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 65
24 มิถุนายน 2565 พิธีเปิดสนามกีฬา ก.ว.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
28/5/65 ทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
01/06/65 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ของสถานศึกษาคู่พัฒนา ประจำปี256
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65