10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด '60
โรงเรียนกุยบุรีวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2561 ...

อ่านต่อ.. »

นิเทศติดตามผลการดำเนินงานฯ
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ขอขอบคุณคณะนิเทศติดตามการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่ให้เกียรติมาติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และให้คำแนะนำในการบริหารงานต่อไป ...

อ่านต่อ.. »

วันครู'61
ณ หอประชุมโรงเรียนกุยุบุรีวิทยา

อ่านต่อ.. »

สื่อดี กุยบุรี

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางนิติมา พวงทอง
ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำโดย นางนิติมา พวงทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา   ...

อ่านต่อ.. »

เผยแพร่ผลงาน ครูสรยุทธ สนธิ
เผยแพร่ผลงาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี โดย ครูสรยุทธ สนธิ โรงเรียนบางสะพานวิทยา http://www.bspwit.ac.th/sitebspwit/cai_krusorayut.php ...

อ่านต่อ.. »
คลังความรู้


เรื่องฮิตติดกระแส


ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสารการศึกษา